top of page

ג

תמונות מדברות

לאורך השנים אני מתנסה בביטויים ויזואליים של הטקסטים שלי בכל מִני שילובים ופורמטים, וזה כולל כתיבה פיזית על דפים אמִתיים ו-וירטואליים, חלקי גוף (בעיקר ידיים), תמונות שאני מצלמת, תרשימים ואיורים, וגם שיתופי פעולה עם יוצרים אחרים (בעיקר כאלה שמציירים). חלק נרחב מהנסיונות שלי אני מפרסמת באינסטגרם תחת ההאשטאג #תמונותמדברותהלהשלג

הנה כל היצירות מהפרויקט, ואפשר לכתוב לי לרכישה של יצירות ממוסגרות. 

bottom of page