top of page
  • Hila Sheleg הִלה שלג

שיר חדש - ללכת שבי ולחזור

יצרתי שיר חדש בהשראת ובהשפעת החטופים ומשפחותיהם, שסיפורם התחיל בשבעה באוקטובר 2023 וטרם הסתיים.Comments


bottom of page