top of page
  • Hila Sheleg הִלה שלג

ערכה לנערות בפרויקט של אלביט

השתתפתי בפרויקט "בעקבותיה" של אלביט, שהזמין נערות מפונות מהדרום ומהצפון לפגישה אחת על אחת עם נשים מובילות מהתחום, לספר את הסיפור שלהן ולהציע להן אופק טכנולוגי.

הכנתי את ערכות המתנה שהוענקו בסיום המפגש: יצירה ממוסגרת בעיצובים יעודיים וגלויה שנותנת מקום להתבטאות אישית.Comments


bottom of page