top of page
  • Hila Sheleg הִלה שלג

סטיקר חדש - טעונה לפניך

בקשתן - קבלתן: סטיקר חדש "טעונה לפניך" הצטרף לנבחרת.

עלות סטיקר 10 שקלים (מדבקת ויניל עמידה ואיכותית, ללא סימני קילופים), אפשר להזמין דרכי כאן.
Comments


bottom of page